(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/6/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 7/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1