(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/6/2020 do UBND huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lập. Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất đối với hai mươi tám (28) ô đất ở nông thôn tại khu Phú An (nay là khu Đại Phú), xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau: 

Ngày 7/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 1

(Giá trúng chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại phí, lệ phí khác có liên quan)

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND huyện Yên Lập thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

5. Xem tài sản đấu giá: Khách hàng liên hệ với các điểm bán hồ sơ để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất trong hai ngày 28/5/2020 và ngày 29/5/2020.

6 Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/05/2020 đến 17h00 ngày 03/6/2020. Tại các địa điểm:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

+ UBND xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

7 Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 19/05/2020 đến 17h00 ngày 03/6/2020, tại:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

8. Nộp tiền đặt trước:

(Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vào thời hạn chốt là 17h00p ngày 05/6/2020).

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày: 03/6/2020 đến 17h00 phút ngày 05/6/2020. Nộp vào tài khoản số: 2716201004106 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Yên Lập - Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

(Khách hàng nộp bản sao hoặc bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu chứng từ nộp tiền đặt trước tại điểm thu hồ sơ đến 17h00 phút ngày 05/06/2020).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào hồi 07h30 ngày 07/6/2020 tại Hội trường UBND xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209.

Hoặc: Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ./.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.