(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á và ông Lê Hoàng Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2022 do bà Trương Thị Thu Hằng như sau:
Ngày 7/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ảnh 1