(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do UBND phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: UBND phường Long Thành Trung. Địa chỉ: số 430 Tôn Đức Thắng, khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tài sản đấu giá:

- Vật tư thu hồi tháo dỡ Nhà làm việc Văn phòng khu phố Long Thới (cũ) diện tích 93,3m2. (Kèm theo Bảng kê danh mục định giá vật tư thu hồi thanh lý ngày 00/03/2021 của UBND phường Long Thành Trung).

- Giá khởi điểm: 3.004.600 đồng (Bằng chữ: Ba triệu không trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm đồng).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 16/4/2021 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng khu phố Long Thới (cũ). Địa chỉ: khu phố Long Thới, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 12/4/2021 đến hết 17 giờ ngày 04/5/2021 (thứ ba) tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 450.690 đồng (15% giá khởi điểm của tài sản).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 12/4/2021 đến hết 17 giờ ngày 04/5/2021 (thứ ba) tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: bản sao CMND; Giấy ĐKKD; mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và Giấy xem tài sản (do Công ty phát hành).

- Tổ chức đấu giá vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 07/5/2021 (thứ sáu) tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: Số 09, Tỉnh Lộ 6, khu phố Hòa Phú, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Hưng. Địa chỉ: số 159 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3811078.

DANH MỤC TÀI SẢN

Ngày 7/5/2021, đấu giá vật tư thu hồi tháo dỡ tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1