(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do Agribank Chi nhánh Bình Tân và Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác tài sản Agribank Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 7/5/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng ảnh 1