(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Đại lô Lê Lợi, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa).

Tài sản đấu giá: gồm 14 máy chơi trò chơi điện tử đã qua sử dụng, cụ thể:

Máy chơi trò chơi điện tử ARISTORAT Machine Type: XCITE MK6 do nước ngoài sản xuất: 03 cái.

Máy chơi trò chơi điện tử ARISTORAT Machine Type: VIRIDIAN GEN 7 do nước ngoài sản xuất: 10 cái.

Máy chơi trò chơi điện tử (gồm 05 bộ phận tách rời) do nước ngoài sản xuất: 01 cái.

2. Giá khởi điểm: 98.500.000 đồng (Chín mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng)

3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng/01 hồ sơ

Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước:

Xem tài sản: từ ngày 26/4/2021 đến ngày 28/4/2021 trong giờ hành chính tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa.

Bán hồ sơ, thu hồ sơ: từ ngày 26/4/2021 đến ngày 04/5/2021 (Trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa)

Nộp tiền đặt trước: từ ngày 04/5/2021 đến ngày 06/5/2021.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng chuyển vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank). Sau đó nộp lại giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 07/5/2021 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.

Ngày 7/5/2021, đấu giá tài sản tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1