(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do như sau:
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1