(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do Vietinbank Chi nhánh 8 TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 7/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Cái Răng, TP.Cần Thơ ảnh 1