(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt – Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 7/5/2021, đấu giá 4 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1