(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá riêng rẽ từng tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc quyền xử lý hợp pháp của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định:

- Tên tài sản và giá khởi điểm của tài sản:

+ Tài sản 1: 01 (Một) xe ô tô đã cũ, nhãn hiệu Toyota Camry màu đen, sản xuất năm 2009, biển kiểm soát 18A-04324, số máy 2ARD164779, số khung 4T1BF3EK7BU101724.

Giá khởi điểm: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí. Người mua được tài sản tự chịu trách nhiệm thanh toán các loại thuế, phí, lệ phí khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản.

+ Tài sản 2: 01 (Một) xe ô tô đã cũ, nhãn hiệu Toyota Camry màu đen, sản xuất năm 2010, biển kiểm soát 18A-04329, số máy 2ARD164224, số khung 4T1BF3EK7BU675645.

Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí. Người mua được tài sản tự chịu trách nhiệm thanh toán các loại thuế, phí, lệ phí khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản.

  - Điều kiện tham gia đấu giá: Mọi tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều có quyền đăng ký tham gia đấu giá nếu cam kết chấp nhận trả giá mua tài sản đấu giá ít nhất từ mức giá khởi điểm của mỗi tài sản đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định tại thông báo này.

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 04/5/2020 (Trong ngày, giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 27, 28/4/2020 (trong giờ hành chính), tại trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định (Địa chỉ: số 120 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, TP Nam Định)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 04, 05, 06/5/2020 (Trong giờ hành chính).

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/01 hồ sơ

- Số tiền đặt trước:

+ 25.000.000 đồng /01 hồ sơ – đối với xe BKS 18A-04324

+ 30.000.000 đồng/01 hồ sơ – đối với xe BKS 18A-04329

- Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 09 giờ ngày 07/5/2020

- Cách thức tham gia đấu giá: khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm vào tài khoản ngân hàng theo quy định tại Quy chế đấu giá tài sản theo đúng thời hạn trên.

- Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (số 325 đường Trường Chinh, TP Nam Định, sđt: 02283.836.335).