(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915.615.767.

Người có tài sàn đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đ/c: Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Tài sản đấu giá: QSDĐ DT 492,56 m² (gồm 468,56 m² CLN + 24 m² ĐO) và cây trồng trên đất thửa 192, TBĐ số 8, tại ấp 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang theo GCN QSDĐ số H04031 cấp ngày 16/05/2008.

Giá khởi điểm: 356.964.000 đồng.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 71.000.000 đồng/hs.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hs.

Cá nhân/tổ chức đủ điều kiện theo Quy chế đấu giá: Mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 04/05/2020 trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản công ty ngày 04/05/2020.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00, ngày 07/05/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.