(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Trung tâm phát triển nhà tỉnh Bến Tre ủy quyền như sau:
Ngày 7/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ảnh 1
Ngày 7/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ảnh 2