(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái. Địa chỉ: Số 113 Đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất diện tích 149 m2. Địa chỉ: Tổ nhân dân 19, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Giá khởi điểm: 121.900.000 đồng. Tiền đặt trước: 12.190.000 đồng (chi tiết trong hồ sơ mời đấu giá).

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/04/2020 cho đến hết 11h00’, ngày 04/05/2020. Nộp tiền đặt trước ngày 04, 05, 06/05/2020 và hoàn thiện thủ tục tại chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Yên Bái.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 09h00’, ngày 07/05/2020, tại chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Yên Bái.

Liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh tại Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). ĐT: 0972.824.877 (Mr. Đông).