(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Hà ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt

Địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Hà.

Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên tài sản: Giá trị quyền sử dụng đất rừng sản xuất và tài sản trên đất (cây keo khoảng 02 năm tuổi) thuộc thửa đất số 1109, tờ bản đồ số 06 có diện tích 6.122m2, tọa lạc tại Đồi Gò Sàm, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi của hộ ông Đinh Viếu.

- Nơi có tài sản: Đồi Gò Sàm, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: 143.262.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí, lệ phí, các loại thuế mà tài sản phải chịu thuế giá trị gia tăng, phí, lệ phí, các loại thuế. Khi mua được tài sản đấu giá, người mua được tài sản phải chịu thuế giá trị gia tăng, phí, lệ phí, các loại thuế (nếu có) theo quy định của Pháp luật.

- Tiền đặt trước: 28.000.000 đồng (Hai mươi tám triệu đồng).

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 23 và 24/4/2020.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Kể từ ngày thông báo việc đấu giá đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 04/5/2020 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ, đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

- Thời gian đấu giá dự kiến: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/5/2020.

- Địa điểm đấu giá dự kiến, đăng ký, bán hồ sơ: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt, địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Cách thức đăng ký: Theo Quyết định số 080104/QĐ-Cty ngày 08/4/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá.

Điện thoại: 0965.663.117.