(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Landpro thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Agribank – Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Nội I ủy quyền như sau:

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: LÀ GIÁ TRỊ QSDĐ VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, THEO GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT SỐ: U 478706, DIỆN TÍCH 214 M2 ĐẤT Ở, THỬA ĐẤT SỐ 50, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 09, DO UBND HUYỆN CHƯƠNG MỸ CẤP NGÀY 31/10/2003 CHO ÔNG TRẦN XUÂN PHƯƠNG;

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Agribank – Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Nội I

Địa chỉ: số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Landpro

Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0983272818

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 07/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Nội I

Ngày 7/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 00:00 08/04/2020     

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 00:00 04/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Đăng ký trực tiếp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Nội I, hoặc tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Landpro.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 04/05/2020     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 00:00 06/05/2020