(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Sở Tài chính tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Long An. Địa chỉ: Số 57, Trương Định, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An

Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 02 cũ.

Nơi có tài sản: số 27-28, Lô A, Khu dân cư Thương Mại, QL50, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Nguồn gốc: Tài sản được Sở Tài chính tỉnh Long An đưa ra đấu giá theo Quyết định số 4640/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 02 cũ.

- Tình trạng pháp lý: Quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá theo các văn bản pháp lý sau:

Quyết định số 4294/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Sở Tư Pháp tỉnh Long An;

Quyết định số 4640/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 02;

Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 02 cũ trên địa bàn huyện Cần Giuộc;

Quyết định số 1135/QĐ-STC ngày 23/3/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản;

Mảnh Trích đo địa chính số 10-2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 04/11/2019

3. Đặc điểm tài sản:

Thông tin về quyền sử dụng đất:

Vị trí, nguồn gốc và diện tích:

- Vị trí: Quyền sử dụng đất bao gồm

+ Thửa số 114, tờ bản đồ số 11, diện tích 60m2.

+ Thửa số 116, tờ bản đồ số 11, diện tích 58,06m2.

(Theo Quyết định số 3725/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Long An và Mảnh Trích đo địa chính số 10-2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 04/11/2019).

- Mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Đất ở đô thị.

Tài sản gắn liền với đất

Nhà làm việc (04 tầng)

Năm đưa vào sử dụng: năm 2007

Diện tích xây dựng: 457,16m2

Diện tích sàn sử dụng: 457,16m2

Tỷ lệ chất lượng còn lại: 80%.

4. Giá khởi điểm của tài sản

- Quyền sử dụng đất diện tích 118,06 m2 thuộc thửa số 114 và thửa 116, tờ bản đồ số 11, loại đất ở đô thị. Giá khởi điểm: 7.473.198.000 đồng.

- Công trình xây dựng trên đất – Nhà làm việc. Giá khởi điểm: 2.241.547.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm: 9.714.745.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).

Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác nếu có.

- Tiền đặt trước (20%): 1.942.949.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm bốn mươi chín ngàn đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

5. Thời hạn, địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá:

- Thời hạn: Từ ngày ra Thông báo đến 16h00 ngày 04/5/2020 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam.

Địa chỉ: 188 Hùng Vương, phường 6, Tp Tân An, Long An hoặc 158/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 088.815.4369 – 088.816.4369 

6. Thời hạn xem tài sản: từ ngày ra Thông báo đến ngày 04/5/2020 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 04/5/2020 đến ngày 06/5/2020

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào số tài khoản sau của Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 060189097770 tại Ngân Hàng Sacombank – Chi Nhánh Thủ Đức.

8. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá và công bố giá: vào lúc 09h30 ngày 07/5/2020.

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá và công bố trả giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Long An. Địa chỉ: 188 Hùng Vương, phường 6, Tp Tân An, Long An

10. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là từ ngày 04/5/2020 đến ngày 06/5/2020 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá Đấu giá kết hợp hai hình thức tại cuộc đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (không được thấp hơn giá khởi điểm + thêm ít nhất 1 bước giá) (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Tại cuộc đấu giá, vòng 1: sau khi mở phong bì đựng phiếu trả giá, chọn ra phiếu trả giá hợp lệ để đấu giá tiếp vòng 2 (nếu có), cụ thể:

- Nếu chỉ có 1 phiếu trả giá hợp lệ, đấu giá viên công bố không bán tài sản (tổ chức đấu giá lại);

- Nếu có 2 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn 2 phiếu đó được tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Nếu có từ 3 phiếu trả giá hợp lệ trở lên thì chọn các phiếu có giá trả cao thứ 1, 2 , 3 tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm của vòng 2 (là giá cao nhất đã trả ở vòng 1).

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

(Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá)