(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÃ QUA SỬ DỤNG, HƯ HỎNG HẾT HẠN SỬ DỤNG CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 140 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Lam Sơn

Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.22455120

Fax: 028.38123910

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10:00 07/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 7/5/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại TPHCM ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 21/04/2020     

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 04/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp, nhận lại biên nhận hồ sơ.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 04/05/2020     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 06/05/2020