(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Trung tâm Quản lý các khu xử lý chất thải ủy quyền như sau:

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

  1.1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá:

- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vũng Tàu.

- Địa chỉ: số 07 Đồng Khởi, p1, tp Vũng Tàu.

1.2. Người có tài sản đấu giá:

- Trung tâm Quản lý các khu xử lý chất thải.

  - Địa chỉ: 22K4 đường Ngô Đức, phường 7, thành phố Vũng Tàu;

2. Thời gian xem tài sản: Ngày 04 và 05/5/2020 (trong giờ hành chính);

2.1 Địa điểm xem tài sản: Tại khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT;

  3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

  3.1. Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 07/5/2020.

  3.2. Địa điểm đấu giá: số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

  4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

  4.1. Tên tài sản: Đất và đá hỗn hợp dôi dư không có nhu cầu sử dụng gồm 60.000m3 tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 50.000đồng/1m3 (Đã bao gồm thuế VAT).

- Số tiền đặt trước: 300.000.000 đồng/ hồ sơ. Nhận tiền ký quỹ bằng chuyển khoản qua NH ngày 04&05/5/2020.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Kể từ ngày 23/4/2020 đến 16 giờ 30 ngày 05/5/2020 (trong giờ hành chính) khách hàng trực tiếp đến tại địa chỉ số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu để mua hồ sơ;

6.2. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ đăng ký tham gia;

6.3. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/4 đến 05/5/2020 (trong giờ hành chính).

6.4. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

6.5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các khách hàng có đủ năng lực hành vi dân sự, tài chính, chức năng theo quy định của pháp luật;

6.6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá, liên hệ trực tiếp tại địa điểm đấu giá, số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

7.1. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.