(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

1. Người có tài sản: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, đường Ma Thiên Lãnh, khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT.

2. Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng là một phần căn nhà Trạm Giao dịch Vườn quốc gia Côn Đảo, gồm: 01 phòng lễ tân tầng trệt, 06 phòng nghỉ lầu 1, 10 phòng nghỉ tại lầu 2 và các thiết bị hiện có tại các phòng cho thuê tại số 422 đường Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục đích cho thuê: Kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Thời hạn cho thuê: Không quá 10 năm (kể từ ngày ký hợp đồng thuê).

3. Giá khởi điểm đấu giá: 35.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 420.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng trên một năm), Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí điện, nước và chi phí sửa chữa (nếu có).

Tiền thuê mặt bằng người trúng đấu giá phải trả theo tiền thuê của một năm.

4. Tiền đặt trước: 42.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng), thời gian nộp ngày 04/5/2020 đến 15 giờ, ngày 06/5/2020 (hạn chót nộp tiền). Nộp vào số tài khoản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng), nộp khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá chậm nhất đền 16 giờ, ngày 04/5/2020.

6. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT trong giờ hành chính từ ngày 14/4/2020 đến 16 giờ, ngày 04/5/2020.

7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân theo quy định trừ các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.

+ Đối với cá nhân: Bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo cáo tháng, quý gần nhất, CMND/CCCD của người đại diện (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu), giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định.

Nộp đầy đủ tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước.

8. Thời gian, phương thức và hình thức đấu giá:

- Thời gian đấu giá: 09 giờ, ngày 07/5/2020 (thứ 5).

- Phương thức và hình thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng).

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Để biết chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524.