(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2020 do Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Đường Phạm Ngũ Lão – KCN Hoà Xá - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 biển quảng cáo Khu công nghiệp Hoà Xá: 04 dàn thép, diện tích 02 mặt chính pano là 195m2, 02 mặt bên là 16,5m2, chiều cao công trình là 17m; Thép móng: 1.311 kg; Dây néo chống bão F18:452 kg: Dây néo chống bão L63x63x6: 86,9 kg: Khung sườn biển (thép góc, thép hình): 7.704 kg; Tôn 0,8 ly làm mặt pano: 1.319 kg (Năm đưa vào sử dụng 2007)

Giá khởi điểm: 33.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng chẵn). Người trúng đấu giá phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc tháo dỡ tài sản và có phương án tháo dỡ đảm bảo an toàn.

Số tiền đặt trước: 5.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/4/2020 đến ngày 04/5/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 04, 05, 06/5/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 28, 29/4/2020 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 5 năm 2020

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).