(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Sông Mã thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 7/5/2019 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sông Mã. Địa chỉ: Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 18/01 Xuân Diệu, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa của hộ gia đình ông Bùi Tuấn Anh, bà Trần Thị Lan, thông tin cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 16; Tờ bản đồ số: 05.

- Địa chỉ thửa đất: Số 18/01 Xuân Diệu, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Diện tích trong giấy chứng nhận QSD đất: 80 m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

* Tài sản gắn liền với đất:

- Nhà ở cao 2,5 tầng, tường xây gạch tuy nel, mái bê tông cốt thép.

- Diện tích sử dụng 170 m2.

- Giá khởi điểm: 1.980.100.000 đồng.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 250.000.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

3.  Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đều được đăng ký tham gia đấu giá, trừ những người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

4. Tổ chức thực hiện (Trong giờ hành chính):

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ: Từ ngày 12/04/2019 đến hết ngày 04/05/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sông Mã.

- Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian: Trong 03 ngày: 02/05/2019; 03/05/2019 và 06/05/2019.

+ Hình thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Sông Mã. Số tài khoản 224704070681979 tại Ngân hàng HD Bank – Chi nhánh Thanh Hóa.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Vào 08h00, ngày 07/05/2019  (Thứ 3), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sông Mã.

Liên hệ điện thoại: 02378.668.388 (Trong giờ hành chính).