(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Kon Plông ủy quyền như sau:
Ngày 7/5/2019, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 7/5/2019, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Kon Tum ảnh 2