(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp vào ngày 7/5/2019 do Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp ủy quyền như sau:

- Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng/01 tháng (Hai trăm triệu đồng cho một tháng).

- Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp; Địa chỉ: Số 1 đường Nhà Thương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Đặc điểm chi tiết của tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ đấu giá.

1. Đối tượng và phương tiện gửi xe.

a. Đối tượng gửi xe:

- Đối tượng được miễn tiền gửi xe:

+ Bệnh nhân khám bệnh hàng ngày: Được miễn phí 01 xe và kiểm soát bằng phiếu khám bệnh hoặc phiếu chỉ định hoặc phiếu thuốc.

+ Bệnh nhân điều trị nội trú: Bệnh viện cấp thẻ gửi xe miễn phí mỗi bệnh nhân 01 xe/01 người chăm nuôi và kiểm soát bằng thẻ.

- Đối tượng có thu tiền gửi xe: Các đối tượng còn lại khác thu tiền trông giữ xe theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

b. Phương tiện trông giữ: Xe máy, xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện).

2. Quy định về trông coi xe, vị trí các bãi trông xe, quản lý trông coi xe: Thực hiện theo Phương án Thí điểm không thu tiền gửi xe tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp số 3076/PA-BVVT ngày 20/11/2017.

3. Người tham gia đấu giá; Điều kiện tham gia đấu giá, Cách thức đăng ký tham gia đấu giá, Người không được tham gia đấu giá.

*) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ có đủ các điều kiện tại khoản 3.1 và 3.2 tại điều này, người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng – Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

**) Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản

3.1. Người tham gia đấu giá: Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ trông coi xe máy, xe đạp.

3.2. Điều kiện tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp;

- Có Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trông coi xe máy, xe đạp;

- Có Thông báo mã số thuế;

- Đã có thời gian kinh doanh dịch vụ trông giữ xe từ 06 tháng trở lên;

- Đội ngũ nhân viên trông giữ xe đảm bảo duy trì từ 12 người trở lên; Trong đó yêu cầu:

+ Nhân viên đã được ký hợp đồng lao động;

+ Nhân viên phải có chứng nhận đủ sức khỏe lao động và được tham gia ít nhất một loại hình bảo hiểm;

+ Nhân viên phải được đào tạo về phòng chống cháy nổ hoặc nghiệp vụ bảo vệ do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận;

- Doanh nghiệp trúng đấu giá phải ký cam kết thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, cải cách giao tiếp ứng xử đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân;

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định; Hồ sơ gồm bản sao có chứng thực các giấy tờ đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia đấu giá đã nêu.

- Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 109.2052.8888.011 tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, thành phố Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

- Ký Hợp đồng dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp ngay tại cuộc đấu giá sau khi trúng đấu giá theo các điều khoản tại Hợp đồng mẫu được cung cấp kèm theo hồ sơ đấu giá.

4. Quyền và nghĩa vụ của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp và Bên thực hiện dịch vụ trông giữ xe trong việc ký Hợp đồng dịch vụ trông giữ xe.

4.1. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Được Bên thực hiện dịch vụ trông giữ xe thanh toán số tiền dịch vụ trông giữ xe theo Hợp đồng;

b) Thu hồi lại điểm trông giữ xe, hệ thống thiết bị phục vụ trông giữ xe, đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn và được trúng đấu giá bồi thường thiệt hại nếu Bên thực hiện dịch vụ trông giữ xe vi phạm Hợp đồng;

c) Tạo điều kiện để Bên thực hiện dịch vụ trông giữ xe được thực hiện dịch vụ trông giữ xe liên tục, ổn định trong suốt thời gian Hợp đồng;

4.2. Bên thực hiện dịch vụ trông giữ xe có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Yêu cầu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp tạo điều kiện để được thực hiện dịch vụ trông giữ xe liên tục, ổn định trong suốt thời gian Hợp đồng;

b) Chịu trách nhiệm trông coi xe đạp, xe máy cho các đối tượng được miễn tiền gửi xe theo quy định, cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện 24/24 giờ không thu bất kỳ khoản tiền nào. Hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết khi có mất mát, hư hỏng xe của tất cả các đối tượng khách gửi xe cũng như của cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện;

c) Chịu trách nhiệm chi trả lương cho nhân viên coi xe;

d) Chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về các khoản thu nhập khi thực hiện dịch vụ trông giữ xe; Thực hiện các nghĩa vụ khác với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Chịu trách nhiệm về trật tự an ninh trong khu vực khuôn viên Bệnh viện;

g) Không được đun nấu hay sử dụng điện của Bệnh viện ngoài mục đích phục vụ hệ thống, thiết bị trông giữ xe, đèn chiếu sáng và quạt điện; Bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo định kỳ các thiết bị phục vụ trông giữ xe;

h) Không được sử dụng các điểm trông giữ xe theo thỏa thuận ngoài mục đích trông giữ xe đạp, xe máy;

i) Chịu trách nhiệm phòng chống cháy nổ trong khu vực trông xe cũng như khuôn viên Bệnh viện.

k) Thái độ phục vụ phải lịch thiệp, hòa nhã…(kèm theo cam kết ký ngày tháng năm 2019);

l) Phải niêm yết giá dịch vụ trông giữ xe ở nơi giao dịch với khách và thu tiền dịch vụ trông giữ xe theo giá quy định của thành phố.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức phiên đấu giá.

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 19/04/2019 đến 17 giờ ngày 04/05/12019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản, khảo sát thực địa: Ngày 24/4/2019 và ngày 25/4/2019 (trong giờ hành chính) Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp: Địa chỉ: Số 1 đường Nhà Thương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 02/5 + 03/5 + 04/5/2019 trong giờ hành chính. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số tài khoản: 109.2052.8888.011 tại Phòng Giao dịch TechcomBank Kiến An, thành phố Hải Phòng (Hoặc có thể nộp tại các Phòng Giao dịch khác của TechcomBank trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào số tài khoản trên).

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 9 giờ 00 phút ngày 07/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Địa chỉ: số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225). 3678680 – Đ/C Hải: 09369.304.94.