(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/5/2019 do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá gồm: - Tài sản đấu giá gồm: 282,67 ha (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi hai phẩy sáu mươi bảy héc ta) cây cao su thanh lý Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng được chia làm 05 gói cụ thể như sau:

3.1/ Gói đấu số 01: Diện tích 54,45 ha, tổng số cây: 27.686 cây.

Giá khởi điểm: 11.482.907.251 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, chín trăm lẻ bảy ngàn, hai trăm năm mươi mốt đồng).

Vị trí: Các lô 6; 14 - NT 1 tại xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3.2/ Gói đấu số 02: Diện tích 71,26 ha, tổng số cây: 31.552 cây.

Giá khởi điểm: 12.871.983.856 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu, chín trăm tám mươi ba ngàn, tám trăm năm mươi sáu đồng).

Vị trí: Các lô 14; 32 và 42 - NT 2 tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3.3/ Gói đấu số 03: Diện tích 48,15 ha, tổng số cây: 17.125 cây.

Giá khởi điểm: 7.227.101.943 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu, một trăm lẻ một ngàn, chín trăm bốn mươi ba đồng).

Vị trí: Các lô 22; 35; 78; 35B; 35C; 78B và 78C - NT 4 tại Xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

3.4/ Gói đấu số 04: Diện tích 62,26 ha, tổng số cây: 29.433 cây.

Giá khởi điểm: 12.573.664.803 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, năm trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi bốn ngàn, tám trăm lẻ ba đồng).

Vị trí: Các lô 130; 133; 3; 30 và 31 - NT 6 tại Xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

3.5/ Gói đấu số 05: Diện tích 46,55 ha, tổng số cây: 20.811 cây.

Giá khởi điểm: 7.674.786.307 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm tám mươi sáu ngàn, ba trăm lẻ bảy đồng).

Vị trí:

- Các lô 120 và 121 - NT Nghĩa Trung tại xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

- Các lô 24B và 37B - NT Thọ Sơn tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tất cả tài sản trên được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng gói đã chia

4/ Tổng giá khởi điểm: 51.830.444.160 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, tám trăm ba mươi triệu, bốn trăm bốn mươi bốn ngàn, một trăm sáu mươi đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng chuyển giao để đấu giá

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 lần tại phiên đấu giá.

8/ Thời gian bán, tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 16/04/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/05/2019, tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

9/ Thời gian xem tài sản: Ngày 22/04/2019 đến hết ngày 26/04/2019 tại nơi trưng bày tài sản (tại các Nông trường: 1; 2; 4; 6; Nghĩa Trung và Thọ Sơn - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng).

10/ Khoản tiền đặt trước cụ thể như sau:

+ Gói 01 là: 2.300.000.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm triệu đồng).

+ Gói 02 là: 2.570.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm bảy mươi triệu đồng).

+ Gói 03 là: 1.450.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng).

+ Gói 04 là: 2.510.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm mười triệu đồng).

+ Gói 05 là: 1.530.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng).

11/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 07/05/2019 tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng

12/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng từ ngày 16/04/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/05/2019.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành;

b/ CMND (Căn cước công dân), giấy phép kinh doanh sao y, chứng thực đối với tổ chức; CMND (Căn cước công dân) sao y, chứng thực đối với cá nhân.

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng theo quy định.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/ hs/gói

13/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước –Đ/C: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước hoặc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng- Đ/C: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước để biết thêm thông tin chi tiết.

Thông báo này đăng trên Báo Bình Phước và đồng thời được đăng tải trên Website của Cục Quản lý Công sản: http://taisancong.vn; Website của Cổng thông tin điện tử Bình Phước:http://binhphuoc.gov.vn; Website Sở Tư Pháp: http://tuphap.binhphuoc.gov.vn.