(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2022 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong ủy quyền như sau:
Ngày 7/4/2022, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại Hà Nội ảnh 1