(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bá Tòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự TP Mỹ Tho ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bá Tòng

Địa chỉ: số 1/9C, đường Thái Sanh Hạnh, phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Số điện thoại: 0273 3997 579

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Mỹ Tho

Địa chỉ: QL 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, TG, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 04/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 06/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 01/03/2022 - 16:00 04/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Bá Tòng. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 07/04/2022

Địa điểm: 1/9c, Thái Sanh Hạnh, phường 8, TP Mỹ Th0, TG

Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang ảnh 2
Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang ảnh 3
Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang ảnh 4
Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang ảnh 5
Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang ảnh 6