(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Asia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Hoàn Kiếm ủy quyền như sau:
Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, Hà Nội ảnh 1