(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2022 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thành long

Địa chỉ: Ngõ 306, đường Trần phú, phường Dữu lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 0982131275

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Lập

Địa chỉ: Chi cục THADS huyện Yên lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 28/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 31/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 28/03/2022 - 16:00 31/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành Long

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 07/04/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Thành Long

Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 3