(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2022 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Sông Hinh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 02573848979

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Sông Hinh

Địa chỉ: 62 Trần Phú, TT.Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 04/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 06/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 04/03/2022 - 17:00 04/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 3 năm 2022 đến 17h00’ ngày 04 tháng 4 năm 2022 tại số 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản. c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 04 tháng 3 năm 2022 đến 17h00’ ngày 04 tháng 4 năm 2022 tại số 247 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 07/04/2022

Địa điểm: 247 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên

Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên ảnh 2