(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bát Xát ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà LTA, số nhà 2436 đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 0210 3898 179

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bát Xát

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, tổ 5, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 04/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 06/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 17/03/2022 - 16:30 04/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh (Tầng 2, tòa nhà LTA, SN 2436, đường Hùng Vương, P. Vân Cơ. TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai (SN 376, đường Hoàng Liên, tổ 14, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). - Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 07/04/2022

Địa điểm: Hội trường UBND xã Trịnh Tường

Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 7/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai ảnh 3