(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2022 do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 7/4/2022, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Phước ảnh 1