(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính, bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc chuyển giao

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

1.3. Văn phòng: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc;

1.2. Địa chỉ: Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 3.000kg Củi nghiến (gốc, rễ, bìa, cành, ngọn) tài sản tịch thu do vi phạm hành chính, bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước do Phòng Tài chính – Kế hoạch chuyển giao.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 07/4/2021. Tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng chẵn); Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

6. Tiền đặt trước: 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng), tương ứng với 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Khách hàng nộp tiền mặt tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh.

7. Tổ chức xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 30/3/2021; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; (Khi xem tài sản phải có giấy Đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh thì mới được xem tài sản);

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 29/3/2021 đến ngày 30/3/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Hạt kiểm lâm huyện Đà Bắc.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 23/3/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/04/2021; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng /hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ);

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 02/4/2021

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Điện thoại: 02183 600607 – 0978941166.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc: Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.