(BĐT) - Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2020 do Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028. 36208369

2. Người có tài sản đấu giá

Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 2 Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.37730235

3. Tên tài sản, giá khởi điểm; nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản

3.1. Tên, số lượng tài sản: 02 Xe nâng tự hành Z45/22, bao gồm

- Xe nâng người tự hành Z45/22 - số 1,

- Xe nâng người tự hành Z45/22 - số 2 

3.2. Giá khởi điểm của Lô tài sản: 55.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng chẵn./.)

Ghi chú:

- Mức giá trên được căn cứ theo Quyết định số 26/QĐ-CNT ngày 25/02/2020 của Chủ tịch Công ty Saigon Shipmarin v/v Phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý/nhượng bán 02 Xe nâng tự hành Z45/22 của Công ty.

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT; Chưa bao gồm mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản, phí thuế khác... (nếu có).

- Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí trước bạ, phí thuế khác... (nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

3.3. Đặc điểm kỹ thuật của tài sản: Tài sản cũ, đã qua sử dụng.

3.4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản trên thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn (Công ty Saigon Shipmarin).

- Phương thức bán/ thanh lý: Đấu giá công khai theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm, phương thức xem tài sản

4.1. Thời gian: Liên tục 02 (hai) ngày làm việc, từ 08h00 đến 16h00 ngày 23/03/2020 và 24/03/2020.

4.2. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn – Số 2 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

4.3. Phương thức:

- Tổ chức đấu giá tài sản cấp giấy giới thiệu và liên hệ với Người có tài sản đấu giá để tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản.

- Người có tài sản đấu giá chỉ chấp thuận cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản theo thời gian trên khi có giấy giới thiệu của Tổ chức đấu giá tài sản cấp.

- Mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản do người tham gia đấu giá chi trả.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

5.1. Thời gian: Giờ hành chính liên tục, từ ngày 18/03/2020 đến ngày 01/04/2020.

5.2. Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

5.3. Tiền mua hồ sơ (bằng tiền mặt): 150.000 đồng/hồ sơ.

6. Thời gian nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua Hồ sơ.

7. Địa điểm nộp hồ sơ và Phiếu trả giá: Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.

8. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước

8.1. Tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm, số tiền là: 11.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu đồng chẵn).

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Giờ hành chính các ngày: 01/04/2020, 03/04/2020; hạn chót là 11h00 ngày 06/04/2020.

8.3. Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:

- Số tài khoản: 0021000440820

- Tại Ngân hàng: Vietcombank, Chi nhánh Hà Nội

- Người thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá.

9.1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9.2. Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tham gia đấu giá nộp các giấy tờ sau:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh + CMND của Chủ doanh nghiệp (Sao y chứng thực hoặc bản Photo kèm bản chính để đối chiếu).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh).

9.3. Đối với cá nhân tham gia đấu giá nộp giấy tờ sau:

Giấy chứng minh nhân dân (Sao y chứng thực hoặc bản Photo kèm bản chính để đối chiếu).

10. Phương thức, hình thức đấu giá

10.1. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

10.2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Bỏ phiếu gián tiếp một vòng; Khách hàng có giá trả cao nhất sẽ là người trúng đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá

11.1. Thời gian: 09 giờ 30 ngày 07/04/2020.

11.2. Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

12. Thời gian ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Người có tài sản đấu giá, Tổ chức đấu giá tài sản và Người trúng đấu giá chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc (không kể ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, ngày tết) kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và biên bản đấu giá được xác lập.

12. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

Chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc (không kể ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết) kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa các bên, Người mua được tài sản đấu giá phải nộp toàn bộ tiền mua tài sản (sau khi trừ đi tiền đặt cọc) bằng chuyển khoản vào tài khoản của Người có tài sản đấu giá được quy định trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website: www.daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.