(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam vào ngày 7/4/2020 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản. Tư vấn, môi giới

Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 26.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      19.528.409 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     19.528.409 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 9h00 ngày 19/03/2020 đến 14h00 ngày 01/04/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 14 giờ 30 phút ngày 07/04/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h40 ngày 07/04/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 07/04/2020 đến ngày 13/04/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 07/04/2020 đến ngày 09/04/2020