(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/4/2019 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất là trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình (cũ), địa chỉ tại số 58, đường Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình gồm diện tích đất 1.186,8 m2, tài sản trên đất có nhà làm việc, nhà công vụ số 1, nhà công vụ số 2 và hàng rào.

+ Về đất: Diện tích: 1.186,8 m2. Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ (TMD). Địa chỉ: Số 58, đường Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hình thức cho thuê: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Thời gian sử dụng: 50 năm.

+ Về tài sản trên đất, bao gồm: nhà làm việc 03 tầng diện tích 1.499 m2, nhà công vụ số 1 diện tích 284 m2, nhà công vụ số 2 diện tích 321 m2 và hàng rào.

Tổng giá khởi điểm: 29.436.945.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). (Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng). Cụ thể:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 26.703.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, bảy trăm linh ba triệu đồng).

- Giá khởi điểm tài sản gắn liền với đất: 2.733.945.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

5. Tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không gây độc hại, ô nhiễm môi trường, chấp hành tốt pháp luật đất đai, thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật, thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước có các điều kiện sau: Có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật, có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với phương án sử dụng đất, không gây độc hại ô nhiễm môi trường. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Một tổ chức kinh tế có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 15/3/2019 đến 16h30’ ngày 04/4/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 02/4/2019 đến 16h30’ ngày 04/4/2019.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả vào lúc 08h00’ ngày 07/4/2019.

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232 3856585, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.