(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/3/2020 do UBND thành phố Quy Nhơn ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, quỹ đất do UBND thành phố Quy Nhơn quản lý, cụ thể như sau:

Phiên đấu giá: Vào lúc 08h00’ Thứ 7 ngày 07/3/2020:

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16h00’ Thứ 4 ngày 04/3/2020 

Ký hiệu
lô đất

Tên đường, lộ giới

Diện tích (m2)

Đơn giá (trđ)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (triệu đồng)

Tiền đặt trước (triệu đồng)

Khu QHDC khu vực 5 (khu A4), P. Bùi Thị Xuân

Lô 18

Đường ĐS2, lộ giới 12m

126

8,3

1.045.800.000

25.000.000

180.000.000

Lô 19

Đường ĐS2, lộ giới 12m

126

8,3

1.045.800.000

25.000.000

180.000.000

Lô 20

Đường ĐS2, lộ giới 12m

126

8,3

1.045.800.000

25.000.000

180.000.000

Lô 21

Đường ĐS2, lộ giới 12m

126

8,3

1.045.800.000

25.000.000

180.000.000

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 1 P. Đống Đa

Lô 02

Đ. Điện Biên Phủ (Khu A), lộ giới 22m

200

31

6.200.000.000

130.000.000

1.000.000.000

Lô 03

Đ. Điện Biên Phủ (Khu A), lộ giới 22m

200

31

6.200.000.000

130.000.000

1.000.000.000

Lô 04

Đ. Điện Biên Phủ (Khu A), lộ giới 22m

200

31

6.200.000.000

130.000.000

1.000.000.000

Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ

Lô 01
(lô góc)

Đường QH số 9 (khu E), lộ giới 12m

267

6

1.602.000.000

35.000.000

250.000.000

Lô 02

Đường QH số 9 (khu E), lộ giới 12m

200

5

1.000.000.000

20.000.000

180.000.000

Lô 03

Đường QH số 9 (khu E), lộ giới 12m

200

5

1.000.000.000

20.000.000

180.000.000

Lô 04

Đường QH số 9 (khu E), lộ giới 12m

200

5

1.000.000.000

20.000.000

180.000.000

Lô 05

Đường QH số 9 (khu E), lộ giới 12m

200

5

1.000.000.000

20.000.000

180.000.000

Lô 06

Đường QH số 9 (khu E), lộ giới 12m

200

5

1.000.000.000

20.000.000

180.000.000

Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì được tổ chức đấu giá vào thứ 7 các tuần tiếp theo.

Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày Thông báo cho đến ngày mở cuộc đấu giá.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:

- 01 đơn đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)

- 01 chứng từ nộp tiền đặt trước

- 01 bản sao giấy CMND

- 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ

- 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)

Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.

Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0051000086868 tại VCB Bình Định.

Tài khoản số: 37037028526711111 tại Oceanbank Quy Nhơn

Tài khoản số: 55810003956666 tại BIDV Quy Nhơn

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.

Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 – Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ủy Ban nhân dân thành phố Quy Nhơn.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định. Địa chỉ: 70 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386