(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/3/2020 do UBND thành phố Quy Nhơn ủy quyền như sau:
Ngày 7/3/2020, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 7/3/2020, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2