(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/2/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam. Địa chỉ: Số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Đơn vị có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ia Grai. Địa chỉ: Số 277 đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

- Tài sản đấu giá: Xe máy, điện thoại và vật tư đã qua sử dụng.

- Nơi để tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ia Grai.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản tịch thu bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước.

- Tổng giá khởi điểm: 66.205.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu hai trăm lẻ năm nghìn đồng).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/01/2019 đến trước 16 giờ, ngày 04/02/2019 (theo giờ hành chính) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ia Grai, số 277 đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ, ngày 04/02/2019 (theo giờ hành chính) tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Tiền đặt trước: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng), nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam số 6211 000 628 6868 tại Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 04/02/2019; tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, tiền đặt trước chuyển vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 07/02/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam tại số 67B đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0269 6250 355 - 0968 718 777 để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết.

Ngày 7/2/2020, đấu giá tài sản tịch thu bán đấu giá sung công quỹ tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 7/2/2020, đấu giá tài sản tịch thu bán đấu giá sung công quỹ tại tỉnh Gia Lai ảnh 2