(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/2/2020 do Chi cục THADS huyện Cái Bè ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915 615 767.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS huyện Cái Bè. Đ/c: Khu 3, TT. Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1 (TS1): QSDĐ CLN DT 1.908,9 m2 và cây trên đất, thửa đất số 254, TBĐ số 11, tại ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo GCN QSDĐ số BM444816 cấp ngày 10/10/2013. Giá khởi điểm: 209.500.000 đ.

- Tài sản 2 (TS2): QSDĐ CLN DT 1238,0 m2  cây trên đất thửa 1403, TBĐ số 24, tại ấp 3, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo GCN QSDĐ số 2475 cấp ngày 19/03/2004. Giá khởi điểm: 147.360.200 đ.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: TS1 là 21.000.000 đ/hs; TS2 là 29.000.000 đ/hs.

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: TS1 + TS2: 200.000 đ/hs.

6. Cá nhân/tổ chức đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản: Mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 04/02/2020 (TS1), ngày 14/01/2020 (TS2) trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản công ty ngày 04/02/2020 (TS1); ngày 14/01/2020 (TS2).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00, ngày 07/02/2020 (TS1); 09 giờ 00, ngày 17/01/2020 (TS2) tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.