(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/2/2020 do Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá 05 chiếc xe ô tô

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Trung tâm Đấu giá); địa chỉ: số 21, Đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: đường Trần Quý Cáp, tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

3. Tài sản đấu giá: 05 xe ô tô đã qua sử dụng gồm:

3.1. 01 xe LANDCRU, nhãn hiệu TOYOTA biển số 28A-2719;

3.2. 01 xe TROOPER, nhãn hiệu ISUZU biển số đăng ký 28A-002.37;

3.3. 01 xe L200-4WD, nhãn hiệu MITSUBISHI biển số 28A-0439;

3.4. 01 xe Khách nhỏ, nhãn hiệu TOYOTA biển số 28A-0775;

3.5. 01 xe URVANE24, nhãn hiệu NISSAN biển số đăng ký 28A-001.70.

4. Địa điểm để tài sản đấu giá: tại trụ sở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 324.200.000 đồng (ba trăm hai mươi bốn triệu hai trăm nghìn đồng).

6. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản (khách hàng): cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (gọi tắt là hồ sơ) và nộp đủ tiền đặt trước cho Trung tâm Đấu giá.

8. Xem tài sản: từ ngày 17/01/2020 đến ngày 22/01/2020.

9. Địa điểm mua, nộp hồ sơ: tại Trung tâm Đấu giá.

10. Thời hạn mua, nộp hồ sơ: từ ngày 21/01/2020 đến ngày 05/02/2020.

11. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

12. Mức tiền đặt trước phải nộp: 60.000.000 đồng/hồ sơ.

13. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 05/02/2020 đến ngày 06/02/2020.

14. Thời gian dự kiến mở cuộc đấu giá: từ 09 giờ ngày 07/02/2020.

15. Địa điểm mở cuộc đấu giá: tại Trung tâm Đấu giá.

16. Thông tin chi tiết khác: xin liên hệ với Trung tâm Đấu giá.