(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/2/2020 do Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; Địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, Khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên; Địa chỉ: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá là Lô máy móc Trang thiết bị y tế, Trang thiết bị văn phòng và Trang thiết bị khác của Trung tâm Y tế được phép thanh lý cụ thể như sau: 

STT

Tài sản thẩm định giá

Năm đưa vào sử dụng

Hiện trạng tài sản

ĐVT

SL

I

Trang thiết bị y tế dưới 200 triệu

A

Trang thiết bị

1

Máy điện tim 03 cần có phân tích kết quả
Model: ECG1503

Hãng sản xuất: Newtech Medical

Nước sản xuất: Mỹ

2007

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

2

Máy điện tim 03 cần có phân tích kết quả
Model: ECG1503

Hãng sản xuất: Newtech Medical

Nước sản xuất: Mỹ

2007

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

3

Máy điện tim 03 cần có phân tích kết quả
Model: ECG1503

Hãng sản xuất: Newtech Medical

Nước sản xuất: Mỹ

2007

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

4

Máy điện tim 03 cần có phân tích kết quả

2007

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

5

Máy điện tim 03 cần có phân tích kết quả
Model: AT-1

Hãng sản xuất: Schiller

Nước sản xuất: Thụy Sỹ

2007

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trịtận thu

Cái

1

6

Máy điện tim 03 cần có phân tích kết quả
Model: ECG1503

Hãng sản xuất: Newtech Medical

Nước sản xuất: Mỹ

2007

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

7

Kính hiển vi+ 3 bịch phụ tùng
Model:B3

Hãng sản xuất: OPtech;

Nước sản xuất: Ý

1998

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

8

Kính hiển vi
Model: MC200A

Nước sản xuất: Úc

2002

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

9

Kính hiển vi Olympus
Model: CH20BIMF200

Hãng sản xuất: Olympus

Nước sản xuất: Nhật Bản

2002

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

10

Kính hiển vi 2 mắt
Model: 2000

Hãng sản xuất: Kruss

Nước sản xuất: Đức

2007

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

11

Kính hiển vi
Model: CX21FS1

Hãng sản xuất: Olympus

Nước sản xuất: Nhật Bản

2002

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

12

Máy siêu âm trắng đen loại để bàn
Model: Concep M

Nước sản xuất: Anh

2007

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

13

Máy siêu âm trắng đen loại để bàn
Anh

2007

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

14

Máy giúp thở Acoma
Model: Ventilator ARF- 900E II

Hãng sản xuất: Acoma Medical

Nước sản xuất: Nhật Bản

1995

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

15

Tủ sấy điện
Model: Tv30u

Hãng sản xuất: Memmert

Nước sản xuất: Đức

1998

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

16

Ghế khám RHM + điều trị
Model: Clasic plus

Hãng sản xuất:Denimed
Nước sản xuất: Argentina

2003

Thiết bị đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Bộ

1

17

Máy X- quang nha
Model: DX-073

Hãng sản xuất:Toshiba

Nước sản xuất: Nhật Bản

2009

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

18

Máy rửa phim X-quang tự động
Model: SRX-101A

Hãng sản xuất: Konica Minolta

Nước sản xuất: Nhật Bản

1995

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

19

Lồng ấp em bé
Model: C 100/200 2 E

Hãng sản xuất: Ohmeda

Nước sản xuất: Mỹ

1993

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

20

Lồng giữ ấm và hồi sức trẻ sơ sinh
Model: Care Plus 2000

Hãng sản xuất: Ohmeda

Nước sản xuất: Mỹ

2009

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

21

Máy điện di nằm ngang
Model: Wideminisub

Hãng sản xuất:Biorad Laboratories

Nước sản xuất: Italy

2009

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

22

Máy đếm khuẩn lạc
Model: 8500

Hãng sản xuất:Funke Gerber

Nước sản xuất:Đức

2009

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

23

Máy hút ẩm
Model: ED-12 B

Hạng sản xuất:Edison

Nước sản xuất: Thái Lan

2009

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

2

24

Kính hiển vi 2 mắt
Model: CX – 21

Hãng sản xuất: Olympus

Nước sản xuất: Nhật Bản

2009

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

25

Kính hiển vi 2 mắt
Model: YS100

Hãng sản xuất: Nikon

Nước sản xuất: Nhật Bản

2009

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

26

Máy laser điều trị các lọai
Model: BTL-2000

Hãng sản xuất: BTL

Nước sản xuất: CH Séc

2009

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

27

Máy tạo oxy di động 05 lít / phút
Model: Intergra E-Z

Hãng sản xuất: Sequal

Nước sản xuất: Mỹ

2009

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

6

28

Máy hút điện (hút đàm nhớt)
Model: Constant

Hãng sản xuất: Shin- El

Nước sản xuất:Đài Loan

2009

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

5

29

Máy hút dịch
Model: TAF-7000WFD

Hãng sản xuất: Shin- Ei

Nước sản xuất: Nhật Bản

2010

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

30

Kính hiển vi 02 mắt 0lympus +Bộ nguồn kính hiển vi
Hãng sản xuất: Olympus

Nước sản xuất: Nhật Bản

1998

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

31

Kính hiển vi 02 mắt Carton + Cần điều chỉnh lam
Hãng sản xuất: Carton

Nước sản xuất: Nhật Bản

1986

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

2

32

Kính hiển vi 02 mắt
Hãng sản xuất: Konus

Nước sản xuất: Trung Quốc

2002

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

33

Kính hiển vi 02 mắt
Model: NXA 1025

Hãng sản xuất: LOMO

Nước sản xuất: Nga

2002

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

34

Kính hiển vi 02 mắt
Model: XSP185

Hãng sản xuất: Paralux

Nước sản xuất: Trung Quốc

2000

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

35

Kính hiển vi 02 mắt
Model: 2000

Hãng sản xuất: Kruss

Nước sản xuất: Đức

2000

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

36

Kính hiển vi 02 mắt
Model:B3

Hãng sản xuất: OPtech

Nước sản xuất: Ý

2000

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

37

Máy điện tim 3 cần
Hãng sản xuất: Cardimax; Nước sản xuất: Nhật Bản

2005

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

38

Máy điện tim 1 cần Burdick
Model: EK-10

Hãng sản xuất: Burdrick

Nước sản xuất: Mỹ

1996

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

39

Nồi hấp áp suất điện
Liên Xô

1986

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trịtận thu

Cái

1

40

Nồi hấp áp suất
Model: DZ-20

Hãng sản xuất: Shanghai Sanshen Medical

Nước sản xuất: Trung Quốc

1996

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

41

Tủ sấy

1986

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

42

Máy Hematurid 24

1986

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

43

Tủ sấy 2500C
Model: Men 8

Hãng sản xuất: Memmert

Nước sản xuất: Đức

1998

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

B

Trang thiết bị văn phòng

1

Máy pho to (Ricort)

1996

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

2

Máy photocopy
Model: Bizhub 250

Hãng sản xuất: Konica Minolta

Nước sản xuất: Trung Quốc

2009

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

C

Trang thiết bị khác

1

Tủ lạnh TCW 1151
Model: TCW1151

Hãng sản xuất: Dometic

Nước sản xuất: Luxembourg

2000

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, không có linh kiện thay thế, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

2

Tủ lạnh âm sâu
Model: MRB 2000

Hãng sản xuất: Electrolux Medical Refrigerator

2000

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

3

Máy phát điện nhỏ 4HP

Model: ADN37W

Hãng SX: Valdobbiadene TV

Nước SX: Italy

1993

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn, cũ,han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

4

Máy phát điện nhỏ 4HP

Model: BJ331D7.4KW

1993

Máy móc đã lâu không sử dụng, đã hỏng chức năng, thân vỏ bám nhiều bụi bẩn,cũ, han gỉ, chỉ có giá trị tận thu

Cái

1

-Toàn bộ tài sản trên được để tại Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên; Địa chỉ: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết toàn bộ tài sản nêu trên tại Chứng thư Thẩm định giá số S320012A/CT-SVALUE ngày 10/01/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá SVALUE). (Lần 1).

*Giá khởi điểm: 21.850.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng). Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ, di dời hoặc vận chuyển đối với tài sản trúng đấu giá.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Công văn số 3795/UBND-KTTH ngày 16/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương;

+ Công văn số 1892/SYT-TCKT ngày 27/8/2018 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương;

+ Công văn số 123/PTCKH-GCS ngày 01/10/2019 của Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Tân Uyên về việc thanh lý tài sản cố định của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên;

+ Chứng thư Thẩm định giá số S320012A/CT-SVALUE ngày 10/01/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá SVALUE;

+ Biên bản Họp Hội đồng thanh lý mở rộng ngày13/01/2020 của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên;

+ Quyết định số 18/QĐ-TTYT ngày 14/01/2020 của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên vê việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản thanh lý có giá trị nguyên giá dưới 200 triệu đồng của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 03/02/2020 và đến 16 giờ 00 phút, ngày 04/02/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 04/02/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập (Nộp trực tiếp);

  - Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là: 20% so với giá khởi điểm;

  - Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên;

  - Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: ngày 07/02/2020, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

  - Mọi chi tiết xin liện hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

  - Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725(Thanh).