(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/12/2020 do BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn ủy quyền như sau:

Ngày 7/12/2020, đấu giá xe chở tiền Mitsubishi tại TPHCM ảnh 1