(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản (VAMC) thông báo đấu giá các tài sản bảo đảm của bên thứ 3 bảo đảm cho khoản nợ của khách hàng THân Hồng Thanh vào ngày 7/12/2020 như sau:

Ngày 7/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhà Bè, TPHCM ảnh 1