(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/12/2020 do UBND huyện Đăk Hà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land. Địa chỉ: 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Đăk Hà (Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà. Địa chỉ: số 25 Hà Huy Tập, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum).

Thông tin liên quan đến các lô tài sản đấu giá:

Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với các vị trí đất nhỏ lẻ tại các khu vực đất tạo vốn từ những năm trước trên địa bàn huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

Vị trí các thửa đất đấu giá:

Tại 05 vị trí trong đó:

+ Vị trí 1: Đất ở khu vực Tổ dân phố 10 (đường quy hoạch song song với đường Chu Văn An).

Địa điểm: Tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Tổng diện tích: 2.430m2, gồm 09 lô (Lô 03 đến lô 06 và lô 22 đến lô 26 thuộc tờ bản đồ số 50).

Loại đất đấu giá quyền sử dụng đất: Đất ở đô thị.

+ Vị trí 2: Đất ở khu vực Tổ dân phố 9 (phía trước Trung tâm dạy nghề và GDTX huyện).

Địa điểm: Tổ dân phố 9, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Tổng diện tích: 1.316,6m2, gồm 05 lô (Lô DP1 đến lô DP5, thuộc tờ bản đồ số 04).

Loại đất đấu giá quyền sử dụng đất: Đất ở đô thị.

+ Vị trí 3: Đất ở khu vực đất thôn 5, xã Hà Mòn

+ Địa điểm: Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

+ Diện tích: 756m2, gồm 03 lô (Lô 53(D), lô 79(E), lô 80(E), thuộc tờ bản đồ số 23).

+ Loại đất đấu giá quyền sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

+ Vị trí 4: Đất ở khu vực 3.7 (đất nhỏ lẻ), xã Đăk Hring

+ Địa điểm: Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

+ Diện tích: 1.892m2, gồm 07 lô (Lô 10(E); lô 06(Đ); lô 07(Đ); lô 15(G); lô 31(L); lô 32(L) và lô 43(K), thuộc tờ bản đồ số 53).

+ Loại đất đấu giá QSD đất: Đất ở nông thôn.

+ Vị trí 5: Đất ở thôn 4, xã Ngọc Wang (đất nhỏ lẻ).

Địa điểm: Thôn 4, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Tổng diện tích: 3.271m2, gồm 05 lô (Lô 46, lô 47, lô 48, lô DP1, lô DP2, thuộc tờ bản đồ số 131).

Loại đất đấu giá quyền sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

(có sơ đồ trích lục các lô đất kèm theo).

b) Tổng diện tích đất đấu giá: 9.665,9 m2/29 thửa đất.

c) Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

Mục đích sử dụng đất: Giải quyết đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Tổng giá khởi điểm của 29 thửa đất đấu giá: 4.161.214.100 đồng (Bốn tỷ, một trăm sáu mốt triệu, hai trăm mười bốn nghìn, một trăm đồng chẵn) theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum “Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với các vị trí đất nhỏ lẻ tại các khu vực đất tạo vốn trên địa bàn huyện Đăk Hà”.

Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: Theo điểm a, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước là số tiền của người tham gia đấu giá phải nộp vào Tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá theo quy định để tham gia đấu giá. Tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt được làm tròn tăng.

Bước giá: Bước giá của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề là 2% giá khởi điểm của tài sản đưa ra bán đấu giá làm tròn tăng.

Lưu ý: Tài sản bán đấu giá chỉ được bán cho người tham gia đấu giá trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm + (cộng) với ít nhất 01 bước giá.

*** Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ, bước giá từng thửa đất cụ thể chi tiết bảng dưới đây:

Ngày 7/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 7/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 7/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 7/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 4

Giá trúng đấu giá QSD đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

2.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời Gian:

Thời gian bán hồ sơ và chốt hồ sơ: Từ ngày 13/11/2020 đến 15h00 ngày 04/12/2020. Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt.

Địa điểm bán hồ sơ:

+ Địa điểm 01: Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà – Số 25 Hà Huy Tập, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

+ Địa điểm 02: Tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian xem trưng bày tài sản: Từ ngày có thông báo đến ngày 04/12/2020 tại các vị trí đất nhỏ lẻ tại các khu vực đất tạo vốn từ những năm trước trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (đã nêu trên).

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ 07 giờ ngày 03/12/2020 đến 15 giờ 00 ngày 04/12/2020 theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 038433690001 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land, mở tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Kon Tum.

Thời hạn khách hàng cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho bên B chậm nhất đến 15 giờ 00 phút ngày 04/12/2020 để chốt hồ sơ theo quy định.

Thời gian bán đấu giá: bắt đầu từ 08h00 ngày 07/12/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Nhà văn hóa thanh thiếu niên huyện Đăk Hà (Trên Sân vận động huyện - Đường 24/3, tổ dân phố 2, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum).

Phương thức đấu giá: Mỗi lô đất đấu giá được tiến hành 01 (một) cuộc đấu giá và thực hiện theo phương thức trả giá lên.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

Điều kiện tham gia đấu giá:

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land ban hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

Điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia đấu giá:

Đối với tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014.

Một (01) tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Đối với hộ gia đình, cá nhân: Một (01) hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá theo Sổ hộ khẩu/thửa đất.

Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá:

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khả năng trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài; quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ. Đối tượng không có quyền nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu – Land phát hành trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá.

Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo bảng chi tiết trên (kèm theo chứng từ nộp tiền để làm các thủ tục chứng nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá);

Nộp Phiếu trả giá kèm theo hồ sơ đã được dán kín niêm phong và có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.

Bản sao Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (có chứng thực hoặc bản photo có kèm theo bản chính để đối chiếu).

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản đã được công chứng, chứng thực theo quy định (đối với tổ chức đăng ký tham gia đấu giá) và Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đại diện đăng ký tham gia đấu giá đã được công chứng, chứng thực theo quy định (đối với tổ chức đăng ký tham gia đấu giá).

Trường hợp người trực tiếp nộp đơn tham gia đấu giá không tham dự được thì thực hiện việc uỷ quyền theo quy định của pháp luật (Giấy ủy quyền tham gia đấu giá phải được UBND xã (phường) xác nhận hoặc Phòng công chứng công chứng theo quy định (nếu có)).

Hồ sơ của người tham gia đấu giá phải được hoàn tất theo thời gian Công ty đã ấn định. Phiên đấu giá chỉ được mở khi có từ 02 (hai) người đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện trở lên. Trường hợp chỉ có 01 người tham gia đấu giá thì không tổ chức đấu giá.

Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế đấu giá; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá.

Khách hàng quan tâm có nhu cầu tham khảo hồ sơ đấu giá đề nghị liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0983427783).