(BĐT) - Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/12/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng khu đất quy hoạch thực hiện dự án khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2) thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chi tiết như sau:

1. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2) thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chi tiết như sau:

1.1. Vị trí, diện tích, quy mô và hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá:

1.1.1. Vị trí: Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Phía Đông giáp ranh giới đất Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 1);

- Phía Tây Nam, phía Nam giáp các khu đô thị ngành Than, khu đô thị Hà Khánh C và khu bao biển Cao Xanh – Hà Khánh A, B, C, D (Giai đoạn 1);

- Phía Tây Bắc giáp Vịnh Cửa Lục;

1.1.2. Diện tích (tổng diện tích quy hoạch): 402.129,80 m2; Trong đó:

- Đất ở: 120.982,00 m2;

- Đất công cộng, đất cây xanh, đất giao thông đô thị: 281.147,80 m2;

+ Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất ở là: 120.982,00 m2 đất ở xây dựng nhà ở liên kế, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích không đấu giá: 281.147,80 m2 Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đối với đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh … (người trúng đấu giá thực hiện theo quy hoạch được duyệt và bàn giao UBND thành phố quản lý).

1.1.3. Quy mô dự án:

- Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 3.282.000.000.000 đồng (Chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, thông tin liên lạc …) đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và bàn giao lại cho UBND thành phố Hạ Long quản lý sau khi xây dựng hoàn thành;

- Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 1.402 căn nhà liên kế, cao 04 tầng, mật độ xây dựng từ 80÷85%, tổng diện tích sàn khoảng 388.680 m2;

- Đối với các công trình công cộng, trường mẫu giáo trong ranh giới quy hoạch được triển khai thực hiện theo quy mô, tính chất quy hoạch đã được duyệt.

1.1.4. Hạ tầng kỹ thuật khu đất: Không có.

1.2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

1.2.1 Mục đích sử dụng: Thực hiện dự án khu đô thị xây dựng nhà ở để bán.

1.2.2 Hình thức giao đất và thời hạn sử dụng:

- Đối với diện tích đất ở (xây dựng nhà ở liên kế): Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Thực hiện đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động đến hết năm 2021. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

- Đối với phần diện tích đất công cộng, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Sau khi người trúng đấu giá hoàn thành dự án theo quy hoạch được duyệt, bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long quản lý theo quy định.

1.3. Tổng giá khởi điểm:

  - Tổng giá khởi điểm: 113.985.275.004 đồng (Một trăm mười ba tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, hai trăm bẩy mươi lăm nghìn, không trăm linh tư đồng).

1.4. Tiền đặt trước: 22.797.055.001 đồng (Hai mươi hai tỷ, bẩy trăm chín mươi bẩy triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn, không trăm lẻ một đồng).

1.5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Năm triệu đồng chẵn cho một bộ hồ sơ).

1.6. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long; Địa chỉ: Số 8A, đường 25/4, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1.7. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thẩm định điều kiện đối với người tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức công bố giá: 

* Thời gian, địa điểm xem tài sản (giờ hành chính): Từ ngày 16/11/2019 đến ngày 04/12/2019 tại địa chỉ: Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Thời gian và địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá và thẩm định điều kiện đối với người tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ 8h00' ngày 16/11/2019 đến 10h00 ngày 04/12/2019.

- Địa điểm : Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh ; Địa chỉ : Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 08h00' đến 16h00 các ngày 04/12/2019; 05/12/2019; 06/12/2019 vào số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh.

+ Nội dung nộp tiền đặt trước như sau: (Tên tổ chức tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng khu đất quy hoạch thực hiện dự án khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2).

Ví dụ: Công ty .... nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng khu đất quy hoạch thực hiện dự án khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2).

* Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Từ 08h30’ ngày 07/12/2019 tại hội trường Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh ; Địa chỉ : Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

III. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế có ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của Pháp luật.

- Mỗi tổ chức chỉ một đơn vị tham gia đấu giá; Trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

2. Điều kiện, cách thức và nội dung phải cam kết khi tham gia đấu giá:

2.1 Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

a. Bảo đảm đủ các điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư:

- Người tham gia đấu giá có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án theo quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ;

+ Đối với doanh nghiệp đã hoạt động trên 1 năm: Vốn chủ sở hữu được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 hoặc báo cáo tài chính đến quý III/2019 (nếu có) của nhà đầu tư được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán hoặc kết quả kiểm tra của cơ quan thuế; Báo cáo tài chính phải đầy đủ và đúng theo quy định. Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Vốn chủ sở hữu được xác định căn cứ vào giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại.

+ Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán từ thời điểm thành lập đến thời điểm tham gia đấu giá hết quý III/2019.

+ Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư phải lập danh mục dự án và các khoản đầu tư dài hạn khác. Đồng thời vốn chủ sở hữu phải đáp ứng cho tất cả các dự án nhà đầu tư đang thực hiện.

+ Chứng minh vốn huy động: Văn bản cam kết của ngân hàng, tổ chức tài chính… cho vay để đầu tư dự án. Số tiền cam kết cho vay ít nhất phải bằng tổng mức đầu tư của dự án và số tiền sử dụng đất phải nộp trừ đi số vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư cam kết đầu tư vào dự án.

b. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (Trên cơ sở sao lục, lấy thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh).

c. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

d. Đơn đề nghị thẩm định và kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất (Theo mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư số: 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên & Môi trường), được sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Quảng Ninh thẩm định.

e. Đảm bảo thực hiện dự án: Việc ký quỹ thực hiện theo quy định tại điều 47, Quyết định số: 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/09/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

f. Có đơn đề nghị tham gia đấu giá (Theo mẫu đơn do tổ chức đấu giá tài sản phát hành) kèm theo mẫu số 01, 02 và hồ sơ chứng minh thuộc đối tượng thuộc mục 2 phần II của Kế hoạch, phương án đấu giá, được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định đủ điều kiện;

g. Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp;

h. Nộp hồ sơ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định;

h. Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định (nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh, số tài khoản 44010003838368 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh.

2.2 Người tham gia đấu giá phải cam kết nội dung sau:

- Cam kết không vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, xây dựng theo đúng quy hoạch, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động đến hết năm 2021. Cam kết nộp tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

- Cam kết thực hiện dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/09/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Cam kết hoàn thiện hồ sơ đất đai, hồ sơ thiết kế dự án, đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo quy định; Quá trình thực hiện dự án phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường tại khu vực;

- Cam kết nếu trúng đấu giá, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, người trúng đấu giá không được chuyển nhượng dự án do mình thực hiện. Người trúng đấu giá có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án sau khi dự án hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng. Trong mọi trường hợp, người nhận chuyển nhượng dự án phải thừa kế toàn bộ nghĩa vụ còn lại của người trúng đấu giá đã cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; Quy chế đấu giá và Kế hoạch, phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

- Cam kết thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định khoản 1, điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ;

- Cam kết Bố trí quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội của dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (Giai đoạn 2) tại giai đoạn 2 dự án Khu dân cư phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long (Cam kết thực hiện đúng quy định của Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

- Cam kết nếu trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 28/05/2018, Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 14/06/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long.

- Cam kết ngay sau khi trúng đấu giá phải thực hiện lập ngay hồ sơ bản vẽ thi công, dự toán của dự án trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định làm cơ sở so sánh với giá trị khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư để xác định tiền số tiền sử dụng đất chênh lệch nộp bổ sung (nếu có). Nếu phương án tính giá đất cụ thể đang sử dụng theo khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư (do Sở xây dựng thẩm định) để tính toán phương án giá đất có sự thay đổi so với dự toán được thẩm định, phê duyệt thì giải quyết như sau:

+ Trường hợp chi phí thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định mà cao hơn số liệu đã sử dụng tính toán trong phương án xây dựng giá đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì người trúng đấu giá tự cân đối.

+ Trường hợp chi phí thiết kế bản vẽ thi công, dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định mà thấp hơn số liệu đã sử dụng tính toán trong phương án xây dựng giá đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì người trúng đấu giá phải nộp bổ sung ngay phần chênh lệch này vào ngân sách Nhà nước trước khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất làm cơ sở thực hiện việc chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp.

- Cam kết nộp số tiền chậm nộp của Công ty CP Vimeco vào ngân sách Nhà nước sau khi có ý kiến của Bộ, ngành Trung ương (nếu trúng đấu giá).

- Cam kết nếu trúng đấu giá sẽ liên hệ với cơ quan cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, thiết kế xây dựng các bước và bảo vệ môi trường theo quy định; Thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường chung khu vực (trồng cây xanh tại khu vực giáp cụm công nghiệp và đường Tỉnh lộ 337; Có phương án nạo vét mương phía Đông – Bắc); Có phương án thiết kế thi công kè tại vị trí tuyến đường bao biển với nguyên tắc khớp nối dự án lân cận, phù hợp với điều kiện thực tế khu vực và đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng xấu tới đến vịnh Cửa Lục....

* Chỉ những người mua hồ sơ đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định, có thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá của hội đồng thẩm định điều kiện đối với người tham gia đấu giá mới được công nhận là đủ điều kiện đấu giá.

* Lưu ý: Công ty không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đủ điều kiện.

V. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên