(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại tp. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/12/2018 do Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.62612072.

2. Người có tài sản đấu giá

Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 2 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.37730235

3. Tên tài sản, thông số kỹ thuật, nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản

a) Tên tài sản đấu giá: Tàu Shipmarin Victory đã qua sử dụng.

b) Thông số kỹ thuật

Tên tàu  : SHIPMARIN VICTORY

Quốc tịch   : Việt Nam

Số IMO  : 9534717

Loại tàu  : Chở hàng tổng hợp

Năm/ nơi đóng  : 2012/Việt Nam

Trọng tải toàn phần  : 6782.70 (T)

Tổng dung tích  : 4318 GT

Số cần cẩu, sức nâng theo chứng chỉ đăng kiểm: 3 cẩu / (19T, 20T, 20T)

Cơ quan đăng kiểm  : VR–NK, trong đó: Giấy chứng nhận đăng kiểm hàng năm do VR cấp có hiệu lực đến ngày 27/9/2018; Giấy chứng nhận đăng kiểm do NK cấp có hiệu lực đến ngày 26/6/2017.

Máy chính  : HANSHIN LH41LA

Công suất máy chính  : 2647 KW

* Đặc điểm chung: Tàu chở hàng tổng hợp đã qua sử dụng.

c) Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

Tài sản trên có đủ cơ sở pháp lý để lưu hành trên thị trường theo pháp luật Việt Nam, thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn, hiện đang thế chấp tại Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy.

4. Giá khởi điểm: 37.400.000.000 đồng (Giá đã bao gồm thuế GTGT 10%).

(Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn)

- Giá chưa bao gồm thuế GTGT (10%): 34.000.000.000 đồng.

- Giá trên chưa bao gồm: số tiền nhiên liệu và dầu mỡ nhờn còn lại trên Tàu (nếu có); phí trước bạ và các loại thuế, phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí trước bạ, phí thuế khác...(nếu có) sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

5. Thời gian, địa điểm, phương thức xem tài sản

a) Thời gian: Liên tục 02 (hai) ngày làm việc, từ 08h00 đến 16h00 ngày 04/12/2018 và 05/12/2018.

b) Địa điểm: Tại khu vực cầu Cảng Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn – Số 2 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

c) Phương thức:

- Tổ chức đấu giá tài sản cấp giấy giới thiệu và liên hệ với Người có tài sản đấu giá để tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản.

- Người có tài sản đấu giá chỉ chấp thuận cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản theo thời gian trên khi có giấy giới thiệu của Tổ chức đấu giá tài sản cấp.

- Mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản do người tham gia đấu giá chi trả.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian: Giờ hành chính, từ ngày 20/11/2018 đến 16h00 ngày 04/12/2018.

b) Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

c) Tiền mua hồ sơ (bằng tiền mặt): 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước

a) Tiền đặt trước: Tương đương 20% giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT 10%. Số tiền là: 7.480.000.000 đồng (Bằng chữ:Bảy tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.).

b) Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 đến 16h00 các ngày 04/12/2018, 05/12/2018 và 06/12/2018.

c) Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản theo thông tin

Số tài khoản    : 0021000440818

Tại Ngân hàng  : Vietcombank, Chi nhánh Hà Nội

Người thụ hưởng  : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá.

a) Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

b) Tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tham gia đấu giá nộp các giấy tờ sau:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh + CMND của Chủ doanh nghiệp (Sao y chứng thực hoặc bản Photo kèm bản chính để đối chiếu).

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh).

c) Đối với cá nhân tham gia đấu giá nộp giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân (Sao y chứng thực hoặc bản Photo kèm bản chính để đối chiếu).

9. Phương thức, hình thức đấu giá

a) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá

a) Thời gian: 09 giờ 30 ngày 07/12/2018.

b) Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh - số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

11. Thời gian ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Người có tài sản đấu giá, Tổ chức đấu giá tài sản và Người trúng đấu giá chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc (không kể ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, ngày tết) kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá và biên bản đấu giá được xác lập.

12. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

Chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc (không kể ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết) kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa các bên, Người mua được tài sản đấu giá phải nộp toàn bộ tiền mua tài sản và tiền nhiên liệu, dầu mỡ nhờn còn lại trên Tàu (nếu có) (sau khi trừ đi tiền đặt cọc) bằng chuyển khoản vào tài khoản của Người có tài sản đấu giá được quy định trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website: www.daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.