(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 523 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 07/11/2019.
Ngày 7/11: 5/523 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 7/11: 5/523 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 518 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Nêu nhãn hiệu hàng hóa: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20191118565 - 00), nêu nhãn hiệu hàng hóa “Ipad”. Đơn vị này cần biết (Điều 89 Khoản 6 Điểm I Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMT gói thầu Tư vấn (số thông báo lần lượt là: 20191114311 - 00 và 20191114338 - 00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT: Công ty TNHH Sơn Bắc Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) đăng tải TBMT (số thông báo là: 20191117505 - 00) không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT. Đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có).

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay tại TP. Hồ Chí Minh đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị gói thầu trên 500 triệu đồng (số thông báo là: 20191115753 - 00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.