(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày74/11/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cụ thể: + Khu dân cư Hòa Lý 2 (nay là khu phố Hòa Lý Hải), thị trấn Cửa Tùng: 20 lô đất; + Khu dân cư Mũi Lò Vôi, xã Kim Thạch: 50 lô đất + Khu dân cư khóm 3, thị trấn Hồ Xá: 01 lô đất

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh.

Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 6
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 7