(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2020 như sau:
Ngày 7/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội ảnh 1