(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm 15 lô đất ở thuộc Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D, P. Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, quỹ đất do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh quản lý vào ngày 7/11/2020 như sau:

Phiên đấu giá: Vào lúc 08h00’ Thứ 7, ngày 07/11/2020:

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày niêm yết đến 16h30’ thứ 4, ngày 04/11/2020.

Ngày 7/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1

Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì được tổ chức đấu giá vào Thứ 7 các tuần tiếp theo.

Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày Thông báo cho đến ngày mở cuộc đấu giá (trong ngày, giờ làm việc hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:

01 đơn đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)

01 chứng từ nộp tiền đặt trước

01 bản sao giấy CMND hoặc giấy CN ĐKKD

01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ

01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)

Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá.

Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định.

Tài khoản số: 37037028526799999 tại Oceanbank Quy Nhơn

Tài khoản số: 55810000858888 tại BIDV Quy Nhơn

Tài khoản số: 58010006666888 tại BIDV Bình Định

Tài khoản số: 114002776548 tại Vietinbank Phú Tài

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.

Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND P. Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 – Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn.

Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại cụm kho bãi dọc quốc lộ 1D.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

Địa chỉ: 120 – Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386

Xem website: https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn/